نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجو دکترای تربیت مدرس

3 دانشجو دکترای دانشگاه تهران

4 کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در سال‌های 906 تا 1135 ق/ 1501 تا 1723 م، ارامنۀ قفقاز، اقلیت کوچکی از پادشاهی ایران، در متنی از زمانِ جهانی که خصایص عمده‌اش جهانی‌شدن اقتصاد برمبنای مجموعه‌ای از دولت‌های مطلقه است در جغرافیایی از غرب اروپا تا جنوب شرق آسیا به سیاست و تجارت مشغول بودند. این‌که سیاست‌ورزی در چنین سطح و چنین گستره‌ای برای جمعیتی محدود چگونه ممکن بوده و چه نوع مسائل سیاسی دغدغه‌های آنان را شکل می‌داده است اساساً جای سؤال است. بررسی این مسئله ازخلال نظریۀ ساخت‌یابی آنتونی گیدنز و جامعه‌شناسی تاریخی مکمّل آن روشن می‌کند که حرکت فزایندۀ نظام اجتماعی ارامنه به‌سمت منابع اقتداری و گونه‌های تازه‌ای از منابع تخصیصی با قابلیت انتشار بالا در زمان ـ مکان اجازۀ فعالیت با آن دامنه و در آن سطح را فراهم می‌کرده و مسائل سیاسی جاری ایشان نیز ناشی از همین منابع و معطوف به حفظ آن‌ها بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The roots of politics and political issues in the Armenian social system of Iran (906-1135 AH / 1501-1725).

نویسندگان [English]

 • hashem agajari 1
 • seyed ali mezinani 2
 • mehran rezaei 3
 • mohamad shahidi 4

1 Associate Professor of Tarbiat Modares University

2 -

3 ...

4 -

چکیده [English]

Between 909 and 1135 AH / 1501 and 1725 CE, the Armenians of the Caucasus, as a small minority of the monarchy of Iran, have been engaged in politics and trade in an era that its major feature was the globalization of economy based on a set of absolutist governments. The fact that how policy making at such a level and such a range had been possible for such a limited population and what kind of political issues shaped their concerns is an essential question. An analysis of this problem through Anthony Giddens's construction theory and its complementary historical sociology makes it clear that the increasing movement of the Armenians social system towards authoritative sources and the new species of resource allocation with high-throughput capability in time-space, actualized such a possibility and, Armenians’ political issues were the result of these sources and were oriented towards the preservation of the sources and focused on their preservation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Armenians
 • New Julfa
 • Hmaydizin
 • SAFAVID
 • Absolute Government
 • Assigned Resources
 • Authority Resources

بایبوردیان، واهان (1375). نقش ارامنۀ ایرانی در تجارت بین‌الملل، ترجمۀ ادیک باغداساریان، تهران: مؤلف.

پاپازیان، آ. د. (1956). فرامین، ج 2، ایروان: آکادمی علوم ارمنستان، (بنگرید به منبع ارمنی در انتهای کتاب‌نامۀ انگلیسی).

تئودیک (1391). «تاریخ صنعت چاپ ارمنی در ایران»، ترجمۀ آناهید هوسپیان، پیمان، س 16، ش 61.

جملی کارری، جووانی فرانچسکو (1348). سفرنامۀ کارری، ترجمۀ عباس نخجوانی و عبدالعلی کاررنگ، تبریز: ادارۀ کل فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی.

خاچاطوریان، هاسمیک (1391). «وسکان ایروانتسی»، پیمان، س 16، ش 61.

شاردن، ژان (1372). سفرنامۀ شاردن، ترجمۀ اقبال یغمایی، تهران: توس.

کروسینسکی، یوداش تادئوش (1363). سفرنامۀ کروسیسنکی، ترجمۀ عبدالرزاق مفتون دنبلی، به‌اهتمام مریم میراحمدی، تهران: توس.

گیدنز، آنتونی (1385). مسائل محوری در نظریۀ اجتماعی، ترجمۀ محمد سعیدی، تهران: سعاد.

گیلاننتز، پتروس سرکیس (1372). سقوط اصفهان، ترجمۀ محمد مهریار، اصفهان: گل‌ها.

 

Abraham of Erevan (1999). History of Wars (1721-1738), Translated by Goerge A. Bournoutian, Costa Mesa: Mazda Publishers.

Arak'el of Tabriz (2010). Book of History, Translation by George A. Bournoutian, Costa Mesa: Mazda Publishers.

Baghdiantz McCabe, Ina (1993). ‘The Armenian Merchants of New Julfa: Some Aspects of Their International Trade in the Late Seventeenth Century’, Ph.D. Diss. Columbia.

Baghdiantz McCabe, Ina (1999). The Shah's Silk for Europe's Silver the Eurasian Trade of the Julfa Armenians in Safavid Iran and India (1530-1750), Atalanta: Scholar Press.

Baladouni, Vahe and Margaret Makepeace (1998). Armenian Merchants of the Seventeen and Early Eighteen Centuries: English East India Company Sources, Philadelphia: American Philosophical Society.

Bournoutian, George A. (2001). Armenians and Russia (1626-1796) A Documentary Record, Costa Mesa: Mazda Publishers.

Bournoutian, George A. (2006). A Concise History of the Armenian People, Costa Mesa: Mazda Publishers.

Chamich, Michael (1827). History of Armenia, Translated by Johannes Avdall: Calcutta, Bishop’s College Press, Vol. 2.

Giddens, Anthony (1984). The Constitution of Society, Cambridge: Polity Press.

Giddens, Anthony (1985). The Nation-State and Violence, Cambridge: Polity Press.

Ghougassian, VazkenSarkis (1995). ‘The Emergence of the Armenian Diocese of New Julfa in the Seveteenth Century’, Ph.D. Diss. Columbia University.

Kouymjian, Dickran (1997). ‘Armenian from the fall of the Cilician Kingdom (1375) to the Forced Emigration under Shah Abbas (1604)’, The Armenian People from Ancient to Modern Times, R.G. Hovannisian (Ed.), London: McMillan, Vol. 2.

Liparidian, Gerard Jarir (1987). ‘The ideology of Armenian liberation. The development of Armenian Political thought before the Revolutionary Movement (1639-1885)’, Ph.D.Diss. University of California.

Matthee, Rudolph P. (1999). The Politics of Trade in the Safavid Iran Silk for Silver 1600-1730, Cambridge: Cambridge University Press.

Panossian, Razmik (2006). The Armenians from King and Priests to Merchants and Commissars, London: Hurst and Company.

Nalbandian, Louise (1963). The Armenian Revolutionary Movement: The Development of Armenian Political Parties through the Nineteenth Century, Berekly, Los Angeles, London: University of California Press.

Seth, MerovbJacob (1937). The Armenian of India, Calcutta: author.

Vartoogian, Jack Lewis (1974). The Image of Armenia in European Travel Accounts of the Seventeenth Century, Ph.D. diss., Columbia University.

Walker, Christopher J. (1980). Armenia the Survival of a Nation, London: Routledge.

Zakaria of Agulis (2003). The journal of Zakaria of Agulis, Translated by George A. Bournoutian, Costa Mesa: Mazda Publishrs.

Zak‘aria of K‘anak‘er (2004). The Chronicle of Deacon Zak‘aria of K‘anak‘er, Translated by George A. Bournoutian, Costa Mesa: Mazda Publishers.

А. Д. ПАПАЗЯН, УКАЗЫ (XV—XVI вв.) (1956), ЕРЕВАН:ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИНАУК АРМЯНСКОЙ ССР, 2 тома