معرکه و معرکه‌گیری در ایران به روایت سفرنامه‌نویسان

حسن ذوالفقاری

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1398، ، صفحه 85-129

https://doi.org/10.30465/acas.2019.2693

چکیده
  از دیرباز در ایران، برای سرگرمی، انواع معرکه‌‌ها برگزار می‌‌شده که هریک آدابی داشته است. در این مقاله، ضمن اشاره به معرکه‌‌های نمایشی و بازی و کلامی و انواع هریک، نوع و شیوۀ آن را ازمنظر شرق‌شناسان و سفرنامه‌نگاران بررسی می‌‌کنیم. فایدۀ این بررسی روشن‌شدن ابعاد این معرکه‌‌هاست که گستردگی فراوانی در نقاط ایران دارد. سفرنامه‌‌نگاران ...  بیشتر