تجلی اندیشه‌های تائویی، کنفوسیوسی و بودایی در معماری منظر چین

بهزاد وثیق

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 259-282

https://doi.org/10.30465/acas.2020.4354

چکیده
  ادیان به‌عنوان سرچشمه‌های نظری پیش از دوران مدرن، بیان‌هایی کالبدی را در باغ سازی نشان داده­اند. یکی از مهم‌ترین معماری­های منظر در خاور دور، بالأخص در چین، با نام باغ سازی چینی شناخته می­شود. چنین به نظر می‌رسد که طراحی منظر در آن دیار تا حدودی تحت تأثیر موضوع طبیعت و طبیعت‌گرائی اندیشه‌های بودایی، تائویی و کنفوسیوسی واقع‌شده ...  بیشتر