ریشه‌شناسی دستبافت‌های شرقی در شبه‌جزیرۀ ایبری

حسام کشاورز؛ علی اصغر فهیمی فر؛ حسنعلی پورمند

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 241-258

https://doi.org/10.30465/acas.2020.4215

چکیده
  با ورود دستبافت­های شرقی به اروپا از دوران باستان این بافته­ها اغلب با نام­هایی که از شرق همراه آن­ها به غرب می­رفت، شناخته می­شدند. از آنجا که در سده­های اسلامی، مورها، که مسلمانان مسیحی شدۀ اروپا بودند، نقش زیادی در رواج این واژه­ها داشتند، بیشترین ظهور دستبافت­های شرقی در اروپا و به ویژه شبه جزیرۀ ایبری(پرتغال و ...  بیشتر