معنا و مفهوم «طبیعت» در نقاشی‌های منظرۀ چینی بر اساس مکتب دائو

سید محمد مهدی ساعتچی؛ خسرو ظفرنوایی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 169-192

https://doi.org/10.30465/acas.2020.4357

چکیده
  تاریخ فلسفۀ چین به وضوح نشان می­دهد که یکی از مسائل و دغدغه‌های فکری مردمان این سرزمین، مسئله تطبیق انسان با طبیعت و تطبیق انسان با جامعه بوده است. در عرصه هنر و نقاشی، می‌توان چنین استنباط کرد که برای آنان، طبیعت به میزان زیادی با تلقی­شان از نقاشی قلم‌مو و مرکب مشابهت دارد. هم طبیعت و هم این نقاشی‌ها، نماد زیبایی و توازن هماهنگ ...  بیشتر