زبان و ادب فارسی، بستر نواندیشی و تجدد در تاجیکستان

رضا چهرقانی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 61-94

https://doi.org/10.30465/acas.2020.4352

چکیده
  بیداری، نواندیشی و تجدد‏خواهی در کشور تاجیکستان تحت تأثیر آراء احمد مخدوم دانش(1828-1897م) و کتاب نوادرالواقایع او، با جنبش معارف‏پروری آغاز شده، تا امروز ادوار گوناگونی را پشت سر گذاشته و رویکردهای مختلفی؛ همچون نواندیشی دینی، سکولار، مارکسیستی، ملی‏گرا و ... داشته است. در تمامی ادوار یاد شده زبان و ادبیات فارسی به مثابه محمل یا ...  بیشتر