بررسی تطبیقی بازتاب مضامین شیعی در آثار هنری فاطمیان مصر و آل‌بویه

الهه سادات میربابائیان رودسری؛ حسین شجاعی قادی کلائی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 277-296

https://doi.org/10.30465/acas.2020.5193

چکیده
  آثار برجای مانده از فاطمیان و آل ‏بویه نشان می ‏دهد که فاطمیان نسبت به استفاده از مضامین شیعی در آثار هنری خود سستی نموده ‏اند، در حالی که آل ‏بویه در آثار خود به وفور از آن استفاده کرده‏ و از مضامین متنوع ‏ترین نیز در آثار خود بهره برده ‏اند. پژوهش حاضر به روش تاریخی و توصیفی- تحلیلی و با هدف شناخت دلایل تفاوت در نوع بازتاب ...  بیشتر