مطالعه تطبیقی جایگاه انسان در مکان‌های مقدس ایران و هند باستان

مریم ابراهیمی؛ منصور مهرنگار؛ پژمان دادخواه

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 40-69

https://doi.org/10.30465/acas.2021.7292

چکیده
  آیین‌های زرتشت و بودا اگرچه در تعالیم و باورها دارای نقاط مشترک می‌باشند، لیکن در فرهنگ دینی به ویژه جهان‌بینی بر محوریت انسانی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. چنانکه در اندیشه زرتشتی انسان به یکتاپرستی دعوت شده و در جایگاه بعد از خداوند به عنوان نماینده‌اش در زمین است. حال آن‌که در آیین بودا انسان خود موضوع محوری دین می‌باشد و خودش ...  بیشتر