باستان شناسی
تحلیل ساختار شهرهای رمله و دمشق در دوره امویان

سیدمهدی خاتمی؛ ُسمیه حق روستا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.30465/acas.2023.29785.1098

چکیده
  دوره امویان به لحاظ دارا بودن بزرگ‌ترین قلمروی جغرافیایی، از مهم‌ترین دوره‌های تاریخی صدر اسلام به شمار می‌رود. امویان سرزمین‌های تحت حکومت رم شرقی را که تا قبل از ورود اسلام متأثر از هنرهای یونانی و رومی باستان بودند، فتح کردند. از این‌رو شهرسازی امویان از حیث تأثیرگذاری اسلام و تأثیرپذیری از سبک‌های معماری و شهرسازی رم شرقی، ...  بیشتر

تحلیل بینامتنی نگاره‌ها و اشعار ارداویراف‌نامه هندی کتابخانه منچستر (نمونه تصاویر مرتبط زنان)

نیلوفر مایلی برجلویی؛ ناهید جعفری دهکردی؛ شهریار شادی گو؛ سیده مریم جزایری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.30465/acas.2022.28829.1091

چکیده
  نسخه خطی ارداویراف‌نامه هندی کتابخانه‌ی منچستر انگلیس حاوی 56 نگاره است که در کنار متن تصویری درون جدولهایی محصور شده‌اند. با توجه به این‌که نسخه مورد نظر در سال 1205 هجری قمری در شبه قاره هند یعنی درست همزمان با دوران فرمانروایی انگلیسی‌ها به نگارش درآمده است؛ این مساله مطرح می‌شود که آیا متن تصویری ارداویراف‌نامه در بافتار متفاوتی ...  بیشتر

تحلیل نشانه‌شناختی نقشمایه خوشنویسی حرف «واو» در آثار هنری فرهنگ ترکی- اسلامی از منظر نشانه‌شناسی پیرس

محمود وطن‌خواه خانقاه؛ سید ابوتراب احمدپناه؛ مهناز شایسته فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.30465/acas.2022.36856.1138

چکیده
  حروف در نگره عرفانی هنر اسلامی، جایگاه ویژه و وجوه معنایی متنوعی دارند. حرف واو از جمله حروفی است که از دل نظام نشانگان عرفانی و صوفیانه برآمده و از این حیث به صورت یک نقشمایه، در سطوح دلالت معنایی مختلفی در آثار هنری فرهنگ‌های مختلف نمود پیدا کرده است. نقشمایه حرف واو به خصوص در آثار هنری فرهنگ ترکی- اسلامی، از حدود سده دوازدهم هجری ...  بیشتر

تحلیل و بررسی شواهد استفاده از هندسه نقش پارچه‌های ایران در پارچه‌های آسیای میانه: در مسیر جاده ابریشم

مریم کامیار؛ مریم زارع خلیلی؛ سید ابوتراب احمدپناه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

https://doi.org/10.30465/acas.2023.39123.1146

چکیده
  طراز از جمله منسوجات ارزشمند دوران صدر اسلام است. بر روی طرازها، نام حاکم، تاریخ و نام کارگاه تولیدی، اشعار و جملات قصاری نوشته شده که خود سندی مهم جهت شناخت وضعیت سیاسی- مذهبی است. از مهم‌ترین طراز‌های باقی مانده، طرازهای ابریشمی دوران آل‌بویة شهر ری است. شهر ری در مسیر جاده ابریشم قرار داشت و طرازهای ابریشمی به عنوان یکی از رسانه‌های ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی جایگاه انسان در مکان‌های مقدس ایران و هند باستان (نمونه موردی: آتشکده و استوپا)

منصور مهرنگار؛ مریم ابراهیمی؛ پژمان دادخواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.30465/acas.2023.37467.1140

چکیده
  آیین‌های زرتشت و بودا اگرچه در تعالیم و باورها دارای نقاط مشترک می‌باشند، لیکن در فرهنگ دینی به ویژه جهان‌بینی بر محوریت انسانی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. چنانکه در اندیشه زرتشتی انسان به یکتاپرستی دعوت شده و در جایگاه بعد از خداوند به عنوان نماینده‌اش در زمین است. حال آن‌که در آیین بودا انسان خود موضوع محوری دین می‌باشد و خودش ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی داستان «بهیما و باکه» در مهابهارت و داستان «فریدون و ضحاک» در شاهنامه

فرانک جهانگرد؛ طیبه گلستانی حتکنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

https://doi.org/10.30465/acas.2023.39797.1150

چکیده
  ساختار و محتوای حکایت «بهیما و باکه» در مهابهارت با داستان «ضحاک» در شاهنامه شباهت‌های ساختاری متعددی دارد. اختلافات ناگزیر دو داستان، همانندی‌های آنها را از لحاظ درون‌مایه و سایر خطوط اصلی و سیر داستانی مخدوش نمی‌کند. طبیعی است که شخصیت‌پردازی و نمادپردازی در شاهنامه و مهابهارت سبب تغییراتی در شکل داستان‌ها شده باشد. ...  بیشتر

شناسایی و رتبه بندی مولفه های دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران

حبیب شیخی؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

https://doi.org/10.30465/acas.2022.31909.1116

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبهبندی شناسایی مولفههای دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی و از لحاظ موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی میباشد. ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامه مبتنی بر مقایسات زوجی بود که بر اساس مقیاس ساعتی درجهبندی شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش ...  بیشتر

شناسایی نماد‌های معرف فرهنگ قوم تالش

طهمورث نورمحمدی شالکه؛ علیرضا صادقی؛ مصطفی قادری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

https://doi.org/10.30465/acas.2023.40319.1153

چکیده
  این مقاله با هدف «شناسایی نمادهای معرف فرهنگ قوم تالش» انجام گرفته است. روش مورد استفاده در این مقاله رویکرد کیفی ،روش مصاحبه با باتکنیک تحلیل محتوای کیفی از نوع استقرایی با کدگذاری سه مرحله ای باز ، محوری و گزینشی است. میدان پژوهش در این مقاله همه افراد پژوهشگر درزمینه فرهنگ قوم تالش را شامل می‌شود که با روش نمونه گیری گلوله ...  بیشتر

تحلیل سفر قهرمان در حکایت گنبد سرخ از هفت‌پیکر نظامی

مرجان برات طرقی؛ مهدی محمدزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1401

https://doi.org/10.30465/acas.2023.40239.1152

چکیده
  هفت‌پیکر یا بهرام‌نامه چهارمین منظومه از خمسه نظامی و روایتی تاریخی از زندگی بهرام پنجم پادشاه ساسانی (ملقب به «بهرام گور») می‌باشد؛ در این مقاله سعی بر آن شده تا سیر حرکت قهرمان و میزان مطابقت رفتارهای او با الگوهای مطرح در نظریه سفر قهرمان در گنبد چهارم یا گنبد سرخ، مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی ...  بیشتر

تاثیر نقالان پرده‌دار و برپایی شبیه‌خوانی بر سیر تکوین پرده‌های درویشی از نگاه شکلی و محتوایی

مریم نعمت طاووسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1401

https://doi.org/10.30465/acas.2023.36499.1136

چکیده
  در نوشتار حاضر تاثیر نقالی و شبیه‌خوانی به عنوان دو هنر اجرایی، بر تحولات شکلی و محتوایی پرده‌های درویشی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، پس از نگاهی تاریخی به روند نقاشی از بزرگان دین در ایران، مجالس نقش بسته بر یک نمونه پرمخاطب پرده درویشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شواهد حاکی از آن است که در دوران صفویه پرده‌های صورت‌خوانی ...  بیشتر