مدیر اجرایی: آنیتا کمالی ها

آدرس نشریه: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه‌وند (64 غربی)، جنب مجتمع ASP، پلاک 4،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی:6419

شماره تماس: 88066053

روزهای تماس: روزهای زوج ساعت 9-11

آدرس پست الکترونیکی:   asianculture.artstudies@gmail.com


فقط چهار کاراکتر ابتدایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image