آ

 • آتشکده مطالعه تطبیقی جایگاه انسان در مکان‌های مقدس ایران و هند باستان (نمونه موردی: آتشکده و استوپا) [(مقالات آماده انتشار)]

 • آثار نمایشی همسانی‌های فکری خیام و شکسپیر؛ با تکیه بر نمایشنامه‌های شکسپیر [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 259-275]

 • آذرکیوان نگاهی تطبیقی به صلح کل اکبری و آموزۀ وحدت ادیان در مکتب آذرکیوان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 223-240]

 • آرامگاه‌ها چگونگی شکل‌گیر‌ی یادمان نادرشاه و نسبت آن با ایدئولوژی حکومت پهلوی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 35-56]

 • آرین‏ ها بنیان‏ یابی تمدّن ایرانی در آسیای کهن [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 1-36]

 • آغازایلامی معماری دورۀ شهرنشینی ایران باستان به روایت هنر مهرسازی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 109-130]

 • آل‌بویه بررسی تطبیقی بازتاب مضامین شیعی در آثار هنری فاطمیان مصر و آل‌بویه [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 277-296]

 • آلکاتیفا ریشه‌شناسی دستبافت‌های شرقی در شبه‌جزیرۀ ایبری [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 241-258]

 • آلماناک جغرافیای قفقازیه، آلماناک بازمانده از عصر ناصری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 277-296]

 • آیکونوگرافی بررسی تطبیقی گرز گاوسار در نگاره های شاهنامۀ تهماسبی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 95-118]

 • آیکونوگرافی تحلیل آیکونوگرافی نقش‌مایۀ تمبر شیروخورشید دورۀ‌ قاجار (موجود در موزۀ ملک) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 1-34]

 • آیکونولوژی بررسی تطبیقی گرز گاوسار در نگاره های شاهنامۀ تهماسبی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 95-118]

 • آیکونولوژی تحلیل آیکونوگرافی نقش‌مایۀ تمبر شیروخورشید دورۀ‌ قاجار (موجود در موزۀ ملک) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 1-34]

 • آیین بودا مطالعه تطبیقی جایگاه انسان در مکان‌های مقدس ایران و هند باستان (نمونه موردی: آتشکده و استوپا) [(مقالات آماده انتشار)]

 • آیین بودا و رفتارهای جمعیتی مقایسه رفتارهای جمعیتی باروری مذهب بودا در آسیا [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 57-88]

 • آیین زرتشت مطالعه تطبیقی جایگاه انسان در مکان‌های مقدس ایران و هند باستان (نمونه موردی: آتشکده و استوپا) [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • اچمیادزین ریشه های سیاست و مسائل سیاسی در نظام اجتماعی ارامنه ایران ( 906- 1135ه.ق / 1501-1725م.) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-21]

 • ادبیات تطبیقی همسانی‌های فکری خیام و شکسپیر؛ با تکیه بر نمایشنامه‌های شکسپیر [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 259-275]

 • ادبیات معاصر افغانستان نقش جنگنامه‌سرایی در بازنمایی استقلال سیاسی افغانستان معاصر [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 217-240]

 • ادهارو کرساسپ سرآغاز شکل گیری فرقه های تقویمی در میان زردشتیان هند برمبنای سرودهای از ادهارو کرساسب در مجموعه شXLVIIIکتاب خانه دانشگاه بمبئی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]

 • ارامنه ریشه های سیاست و مسائل سیاسی در نظام اجتماعی ارامنه ایران ( 906- 1135ه.ق / 1501-1725م.) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-21]

 • ارداویراف‌نامه تحلیل بینامتنی نگاره‌ها و اشعار ارداویراف‌نامه هندی کتابخانه منچستر [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 1-55]

 • ارداویراف‌نامه تحلیل بینامتنی نگاره‌ها و اشعار ارداویراف‌نامه هندی کتابخانه منچستر (نمونه تصاویر مرتبط زنان) [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارمنستان بررسی جنبه‏ های نمادین و نشانه ‏ایِ فیلم سینمایی رنگ انار به‏ کارگردانی سرگئی پاراجانف [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 23-40]

 • اروک معماری دورۀ شهرنشینی ایران باستان به روایت هنر مهرسازی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 109-130]

 • اسپانیا ریشه‌شناسی دستبافت‌های شرقی در شبه‌جزیرۀ ایبری [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 241-258]

 • استعاره مفهومی تحلیلِ تطبیقیِ متن دو ترانۀ ایرانی و افغانی در دورۀ همه‌گیری کروناویروس کووید-19 با رویکرد استعارۀ شناختی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 233-257]

 • استوپا مطالعه تطبیقی جایگاه انسان در مکان‌های مقدس ایران و هند باستان (نمونه موردی: آتشکده و استوپا) [(مقالات آماده انتشار)]

 • اسطوره تأثیر سینما و اسطوره‌های ژاپن بر انیمه ناروتو [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 197-221]

 • اسطوره‌شناسی تطبیقی مطالعه تطبیقی داستان «بهیما و باکه» در مهابهارت و داستان «فریدون و ضحاک» در شاهنامه [(مقالات آماده انتشار)]

 • اسطوره‌های ژاپن تأثیر سینما و اسطوره‌های ژاپن بر انیمه ناروتو [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 197-221]

 • اسناد کهن در جستجوی اسناد ایرانی پژوهشی در اهمیت اسناد کهن مکتوب در حفظ سنت شفاهی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 263-276]

 • اشتغال بررسی انسان‌شناختی روزمرگی راهبردهای اقتصادی مهاجران افغانستانی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 297-334]

 • اشعار فارسی «آوای خاموشان» بررسی اشعار فارسی بازمانده بر سنگ نوشته های مقابر در هانجوی چین [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 145-168]

 • اقتصاد بررسی انسان‌شناختی روزمرگی راهبردهای اقتصادی مهاجران افغانستانی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 297-334]

 • اقتصاد و شهر بررسی پژوهشی در موضوع شکل‌گیری شهر در میان‌رودان باستان [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 31-46]

 • اکبرشاه نگاهی تطبیقی به صلح کل اکبری و آموزۀ وحدت ادیان در مکتب آذرکیوان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 223-240]

 • انجمن آثار ملی چگونگی شکل‌گیر‌ی یادمان نادرشاه و نسبت آن با ایدئولوژی حکومت پهلوی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 35-56]

 • اندیشه بودایی تجلی اندیشه‌های تائویی، کنفوسیوسی و بودایی در معماری منظر چین [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 259-282]

 • اندیشه تائویی تجلی اندیشه‌های تائویی، کنفوسیوسی و بودایی در معماری منظر چین [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 259-282]

 • اندیشه کنفوسیوسی تجلی اندیشه‌های تائویی، کنفوسیوسی و بودایی در معماری منظر چین [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 259-282]

 • انسان بازنمود رابطه انسان و جهان در نظام نوشتاری و فرهنگی چین [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 53-72]

 • انسان شناسی نمادین بررسی جنبه‏ های نمادین و نشانه ‏ایِ فیلم سینمایی رنگ انار به‏ کارگردانی سرگئی پاراجانف [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 23-40]

 • انیمه تأثیر سینما و اسطوره‌های ژاپن بر انیمه ناروتو [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 197-221]

 • ایدئولوژی چگونگی شکل‌گیر‌ی یادمان نادرشاه و نسبت آن با ایدئولوژی حکومت پهلوی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 35-56]

 • ایرانی‏ تباران بررسی انتقادی تذکرۀ شرعی و تبیین اهمیت آن در تاریخ ادب فارسی در ماوراءالنهر [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 119-144]

 • ایرانی‏ ها- فرهنگ بنیان‏ یابی تمدّن ایرانی در آسیای کهن [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 1-36]

ب

 • بابرشاه گلبدن نامه، گزارشی زنانه از تاریخ تیموریان هند [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]

 • باروری مقایسه رفتارهای جمعیتی باروری مذهب بودا در آسیا [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 57-88]

 • بغداد تحلیل ساختار شهر بغداد در عصر عباسیان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 157-178]

 • بیژن بررسی تطبیقی گرز گاوسار در نگاره های شاهنامۀ تهماسبی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 95-118]

 • بین‌النهرین معماری دورۀ شهرنشینی ایران باستان به روایت هنر مهرسازی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 109-130]

 • بینامتنیت تحلیل بینامتنی نگاره‌ها و اشعار ارداویراف‌نامه هندی کتابخانه منچستر [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 1-55]

 • بینامتنیّت تحلیل بینامتنی نگاره‌ها و اشعار ارداویراف‌نامه هندی کتابخانه منچستر (نمونه تصاویر مرتبط زنان) [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پارسیان سرآغاز شکل گیری فرقه های تقویمی در میان زردشتیان هند برمبنای سرودهای از ادهارو کرساسب در مجموعه شXLVIIIکتاب خانه دانشگاه بمبئی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]

 • پارسیان هند تحلیل بینامتنی نگاره‌ها و اشعار ارداویراف‌نامه هندی کتابخانه منچستر [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 1-55]

 • پارسیان هند تحلیل بینامتنی نگاره‌ها و اشعار ارداویراف‌نامه هندی کتابخانه منچستر (نمونه تصاویر مرتبط زنان) [(مقالات آماده انتشار)]

 • پرتغال ریشه‌شناسی دستبافت‌های شرقی در شبه‌جزیرۀ ایبری [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 241-258]

 • پرده خوانی مذهبی تاثیر نقالان پرده‌دار و برپایی شبیه‌خوانی بر سیر تکوین پرده‌های درویشی از نگاه شکلی و محتوایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • پردۀ درویشی تاثیر نقالان پرده‌دار و برپایی شبیه‌خوانی بر سیر تکوین پرده‌های درویشی از نگاه شکلی و محتوایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • پوشاک «مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان دربار و اشراف دوره ی صفوی و دوره ی عثمانی،براساس سفرنامه ها و تصاویر نگارگری» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 241-261]

ت

 • تاجیکستان زبان و ادب فارسی، بستر نواندیشی و تجدد در تاجیکستان [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 61-94]

 • تاریخ امویان تحلیل ساختار شهرهای رمله و دمشق در دوره امویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • تب نوبه جغرافیای قفقازیه، آلماناک بازمانده از عصر ناصری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 277-296]

 • تجدد زبان و ادب فارسی، بستر نواندیشی و تجدد در تاجیکستان [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 61-94]

 • تحقیقات تاریخی بررسی پژوهشی در موضوع شکل‌گیری شهر در میان‌رودان باستان [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 31-46]

 • تحلیل محتوای عرفی نمود فرهنگ در داستان های عامیانة ایرانی و هندی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 199-232]

 • تحول شهر بررسی پژوهشی در موضوع شکل‌گیری شهر در میان‌رودان باستان [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 31-46]

 • تذکره‏ نویسی ادبی فارسی بررسی انتقادی تذکرۀ شرعی و تبیین اهمیت آن در تاریخ ادب فارسی در ماوراءالنهر [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 119-144]

 • ترکی- اسلامی تحلیل نشانه‌شناختی نقشمایه خوشنویسی حرف «واو» در آثار هنری فرهنگ ترکی- اسلامی از منظر نشانه‌شناسی پیرس [(مقالات آماده انتشار)]

 • تفریح معرکه و معرکه‌گیری در ایران به روایت سفرنامه‌نویسان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 85-129]

 • تفلیس جغرافیای قفقازیه، آلماناک بازمانده از عصر ناصری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 277-296]

 • تقویم سرآغاز شکل گیری فرقه های تقویمی در میان زردشتیان هند برمبنای سرودهای از ادهارو کرساسب در مجموعه شXLVIIIکتاب خانه دانشگاه بمبئی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]

 • تقویم یزدگردی کبیسه یا اصلاح سال 500 تقویم یزدگردی (منشا انحراف تقویم در میان زردشتیان هند) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 179-197]

 • تک‌اسطوره تحلیل سفر قهرمان در حکایت گنبد سرخ از هفت‌پیکر نظامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • تمبر تحلیل آیکونوگرافی نقش‌مایۀ تمبر شیروخورشید دورۀ‌ قاجار (موجود در موزۀ ملک) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 1-34]

 • تمدن- ایران متمدن بنیان‏ یابی تمدّن ایرانی در آسیای کهن [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 1-36]

 • تمدن باستان بررسی پژوهشی در موضوع شکل‌گیری شهر در میان‌رودان باستان [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 31-46]

 • تیموریان هند گلبدن نامه، گزارشی زنانه از تاریخ تیموریان هند [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]

ج

 • جاماسپ ولایتی سرآغاز شکل گیری فرقه های تقویمی در میان زردشتیان هند برمبنای سرودهای از ادهارو کرساسب در مجموعه شXLVIIIکتاب خانه دانشگاه بمبئی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]

 • جام جمشید چند نکته، سند و آگاهیِ تازه دربارۀ جامِ جمشید و کیخسرو [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 23-51]

 • جام کیخسرو چند نکته، سند و آگاهیِ تازه دربارۀ جامِ جمشید و کیخسرو [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 23-51]

 • جایگاه انسان مطالعه تطبیقی جایگاه انسان در مکان‌های مقدس ایران و هند باستان (نمونه موردی: آتشکده و استوپا) [(مقالات آماده انتشار)]

 • جغرافیای قفقازیه جغرافیای قفقازیه، آلماناک بازمانده از عصر ناصری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 277-296]

 • جلفای نو ریشه های سیاست و مسائل سیاسی در نظام اجتماعی ارامنه ایران ( 906- 1135ه.ق / 1501-1725م.) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-21]

 • جنگنامه‌‌سرایی نقش جنگنامه‌سرایی در بازنمایی استقلال سیاسی افغانستان معاصر [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 217-240]

 • جوزف کمبل تحلیل سفر قهرمان در حکایت گنبد سرخ از هفت‌پیکر نظامی [(مقالات آماده انتشار)]

چ

 • چامبارا واکاوی یک ژانر سینمایی با رویکرد معنایی-نحوی، مطالعه موردی: ژانر سامورایی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 169-195]

 • چندنشانه‌ای تحلیل نشانه‌شناختی نقشمایه خوشنویسی حرف «واو» در آثار هنری فرهنگ ترکی- اسلامی از منظر نشانه‌شناسی پیرس [(مقالات آماده انتشار)]

 • چهار‌محال‌ و بختیاری ساختار طرح و نقش قالی های ارمنی باف ایران [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 22-58]

 • چین بازنمود رابطه انسان و جهان در نظام نوشتاری و فرهنگی چین [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 53-72]

 • چین «آوای خاموشان» بررسی اشعار فارسی بازمانده بر سنگ نوشته های مقابر در هانجوی چین [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 145-168]

ح

 • حاجی عبدالعظیم شرعی بررسی انتقادی تذکرۀ شرعی و تبیین اهمیت آن در تاریخ ادب فارسی در ماوراءالنهر [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 119-144]

 • حروف تحلیل نشانه‌شناختی نقشمایه خوشنویسی حرف «واو» در آثار هنری فرهنگ ترکی- اسلامی از منظر نشانه‌شناسی پیرس [(مقالات آماده انتشار)]

 • حکومت پهلوی چگونگی شکل‌گیر‌ی یادمان نادرشاه و نسبت آن با ایدئولوژی حکومت پهلوی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 35-56]

 • حماسۀ تاریخی نقش جنگنامه‌سرایی در بازنمایی استقلال سیاسی افغانستان معاصر [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 217-240]

خ

 • خودانگیختگی معنا و مفهوم «طبیعت» در نقاشی‌های منظرۀ چینی بر اساس مکتب دائو [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 169-192]

 • خوزستان معماری دورۀ شهرنشینی ایران باستان به روایت هنر مهرسازی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 109-130]

 • خوشنویسی تحلیل نشانه‌شناختی نقشمایه خوشنویسی حرف «واو» در آثار هنری فرهنگ ترکی- اسلامی از منظر نشانه‌شناسی پیرس [(مقالات آماده انتشار)]

 • خیام همسانی‌های فکری خیام و شکسپیر؛ با تکیه بر نمایشنامه‌های شکسپیر [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 259-275]

د

 • داستان‌های عامیانه نمود فرهنگ در داستان های عامیانة ایرانی و هندی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 199-232]

 • دمشق تحلیل ساختار شهرهای رمله و دمشق در دوره امویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • دولت مطلقه ریشه های سیاست و مسائل سیاسی در نظام اجتماعی ارامنه ایران ( 906- 1135ه.ق / 1501-1725م.) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-21]

ر

 • رستم بررسی تطبیقی گرز گاوسار در نگاره های شاهنامۀ تهماسبی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 95-118]

 • رمله تحلیل ساختار شهرهای رمله و دمشق در دوره امویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • روایت‌های نقّالی ـ شفاهی چند نکته، سند و آگاهیِ تازه دربارۀ جامِ جمشید و کیخسرو [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 23-51]

 • ریشه‌شناسی ریشه‌شناسی دستبافت‌های شرقی در شبه‌جزیرۀ ایبری [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 241-258]

 • ریک آلتمن واکاوی یک ژانر سینمایی با رویکرد معنایی-نحوی، مطالعه موردی: ژانر سامورایی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 169-195]

ز

 • زبان بازنمود رابطه انسان و جهان در نظام نوشتاری و فرهنگی چین [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 53-72]

 • زبان چینی تحلیل و بررسی نخستین آثار و شواهد زبان فارسی در چین: ردپایی از ایران پس از اسلام در چین معاصر [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 41-60]

 • زبان فارسی تحلیل و بررسی نخستین آثار و شواهد زبان فارسی در چین: ردپایی از ایران پس از اسلام در چین معاصر [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 41-60]

 • زبان و ادبیات فارسی زبان و ادب فارسی، بستر نواندیشی و تجدد در تاجیکستان [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 61-94]

 • زردشتیان سرآغاز شکل گیری فرقه های تقویمی در میان زردشتیان هند برمبنای سرودهای از ادهارو کرساسب در مجموعه شXLVIIIکتاب خانه دانشگاه بمبئی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]

 • زردشتیان کبیسه یا اصلاح سال 500 تقویم یزدگردی (منشا انحراف تقویم در میان زردشتیان هند) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 179-197]

 • زنانه نویسی گلبدن نامه، گزارشی زنانه از تاریخ تیموریان هند [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]

ژ

 • ژانر واکاوی یک ژانر سینمایی با رویکرد معنایی-نحوی، مطالعه موردی: ژانر سامورایی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 169-195]

 • ژانر سامورایی سینمای ژاپن واکاوی یک ژانر سینمایی با رویکرد معنایی-نحوی، مطالعه موردی: ژانر سامورایی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 169-195]

س

 • ساختار نمود فرهنگ در داستان های عامیانة ایرانی و هندی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 199-232]

 • ساختار طرح و نقش ساختار طرح و نقش قالی های ارمنی باف ایران [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 22-58]

 • سال‌نامۀ قفقاز جغرافیای قفقازیه، آلماناک بازمانده از عصر ناصری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 277-296]

 • سرگئی پاراجانف بررسی جنبه‏ های نمادین و نشانه ‏ایِ فیلم سینمایی رنگ انار به‏ کارگردانی سرگئی پاراجانف [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 23-40]

 • سفر قهرمان تحلیل سفر قهرمان در حکایت گنبد سرخ از هفت‌پیکر نظامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سفرنامه معرکه و معرکه‌گیری در ایران به روایت سفرنامه‌نویسان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 85-129]

 • سفرنامه «مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان دربار و اشراف دوره ی صفوی و دوره ی عثمانی،براساس سفرنامه ها و تصاویر نگارگری» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 241-261]

 • سنت زردشتی در روزگار اسلامی کبیسه یا اصلاح سال 500 تقویم یزدگردی (منشا انحراف تقویم در میان زردشتیان هند) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 179-197]

 • سنّت کتابت در جستجوی اسناد ایرانی پژوهشی در اهمیت اسناد کهن مکتوب در حفظ سنت شفاهی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 263-276]

 • سنّت نسخۀ خطی در جستجوی اسناد ایرانی پژوهشی در اهمیت اسناد کهن مکتوب در حفظ سنت شفاهی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 263-276]

 • سنگ مزار «آوای خاموشان» بررسی اشعار فارسی بازمانده بر سنگ نوشته های مقابر در هانجوی چین [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 145-168]

 • سینما تأثیر سینما و اسطوره‌های ژاپن بر انیمه ناروتو [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 197-221]

 • سینما بررسی جنبه‏ های نمادین و نشانه ‏ایِ فیلم سینمایی رنگ انار به‏ کارگردانی سرگئی پاراجانف [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 23-40]

ش

 • شاهنامه چند نکته، سند و آگاهیِ تازه دربارۀ جامِ جمشید و کیخسرو [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 23-51]

 • شاهنامه مطالعه تطبیقی داستان «بهیما و باکه» در مهابهارت و داستان «فریدون و ضحاک» در شاهنامه [(مقالات آماده انتشار)]

 • شاهنامه تهماسبی بررسی تطبیقی گرز گاوسار در نگاره های شاهنامۀ تهماسبی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 95-118]

 • شبکه‌های اجتماعی بررسی انسان‌شناختی روزمرگی راهبردهای اقتصادی مهاجران افغانستانی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 297-334]

 • شمایل خوانی تاثیر نقالان پرده‌دار و برپایی شبیه‌خوانی بر سیر تکوین پرده‌های درویشی از نگاه شکلی و محتوایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شهر اسلامی تحلیل ساختار شهر بغداد در عصر عباسیان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 157-178]

 • شهر اسلامی تحلیل ساختار شهرهای رمله و دمشق در دوره امویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • شهرسازی تحلیل ساختار شهر بغداد در عصر عباسیان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 157-178]

 • شهرسازی تحلیل ساختار شهرهای رمله و دمشق در دوره امویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • شهر-قدرت تحلیل ساختار شهر بغداد در عصر عباسیان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 157-178]

 • شهرنشینی معماری دورۀ شهرنشینی ایران باستان به روایت هنر مهرسازی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 109-130]

ص

 • صفویه «مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان دربار و اشراف دوره ی صفوی و دوره ی عثمانی،براساس سفرنامه ها و تصاویر نگارگری» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 241-261]

 • صفویه ریشه های سیاست و مسائل سیاسی در نظام اجتماعی ارامنه ایران ( 906- 1135ه.ق / 1501-1725م.) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-21]

 • صلح کل نگاهی تطبیقی به صلح کل اکبری و آموزۀ وحدت ادیان در مکتب آذرکیوان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 223-240]

ض

 • ضحاک بررسی تطبیقی گرز گاوسار در نگاره های شاهنامۀ تهماسبی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 95-118]

ط

 • طبیعت معنا و مفهوم «طبیعت» در نقاشی‌های منظرۀ چینی بر اساس مکتب دائو [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 169-192]

ع

 • عباسیان تحلیل ساختار شهر بغداد در عصر عباسیان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 157-178]

 • عثمانی «مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان دربار و اشراف دوره ی صفوی و دوره ی عثمانی،براساس سفرنامه ها و تصاویر نگارگری» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 241-261]

 • عصر صفوی مطالعة ویژگی‌های بصری حاکم در کتیبه‌های پرچم‌های مصور‌ شدة‌ شاهنامة شاه طهماسب با تأکید بر مضامین عناصر نوشتاری کتیبۀ ‌‌پرچم‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 131-168]

 • عناصر تزئینی پرچم‌های شاهنامه مطالعة ویژگی‌های بصری حاکم در کتیبه‌های پرچم‌های مصور‌ شدة‌ شاهنامة شاه طهماسب با تأکید بر مضامین عناصر نوشتاری کتیبۀ ‌‌پرچم‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 131-168]

ف

 • فاطمیان مصر بررسی تطبیقی بازتاب مضامین شیعی در آثار هنری فاطمیان مصر و آل‌بویه [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 277-296]

 • فرهنگ بازنمود رابطه انسان و جهان در نظام نوشتاری و فرهنگی چین [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 53-72]

 • فرهنگ تالش شناسایی نماد‌های معرف فرهنگ قوم تالش [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرهنگ قومی شناسایی نماد‌های معرف فرهنگ قوم تالش [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرهنگ لغت تحلیل و بررسی نخستین آثار و شواهد زبان فارسی در چین: ردپایی از ایران پس از اسلام در چین معاصر [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 41-60]

 • فریدن ساختار طرح و نقش قالی های ارمنی باف ایران [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 22-58]

 • فیلم رنگ انار بررسی جنبه‏ های نمادین و نشانه ‏ایِ فیلم سینمایی رنگ انار به‏ کارگردانی سرگئی پاراجانف [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 23-40]

ق

 • قاجار تحلیل آیکونوگرافی نقش‌مایۀ تمبر شیروخورشید دورۀ‌ قاجار (موجود در موزۀ ملک) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 1-34]

 • قالب تحلیلِ تطبیقیِ متن دو ترانۀ ایرانی و افغانی در دورۀ همه‌گیری کروناویروس کووید-19 با رویکرد استعارۀ شناختی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 233-257]

 • قالی ریشه‌شناسی دستبافت‌های شرقی در شبه‌جزیرۀ ایبری [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 241-258]

 • قالی ارمنی باف ساختار طرح و نقش قالی های ارمنی باف ایران [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 22-58]

 • قصه‌های ایرانی نمود فرهنگ در داستان های عامیانة ایرانی و هندی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 199-232]

 • قصه‌های هندی نمود فرهنگ در داستان های عامیانة ایرانی و هندی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 199-232]

 • قوم تالش شناسایی نماد‌های معرف فرهنگ قوم تالش [(مقالات آماده انتشار)]

ک

 • کبیسه سال 500ی کبیسه یا اصلاح سال 500 تقویم یزدگردی (منشا انحراف تقویم در میان زردشتیان هند) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 179-197]

 • کتیبه «آوای خاموشان» بررسی اشعار فارسی بازمانده بر سنگ نوشته های مقابر در هانجوی چین [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 145-168]

 • کتیبه‌های پرچم‌های شاهنامه مطالعة ویژگی‌های بصری حاکم در کتیبه‌های پرچم‌های مصور‌ شدة‌ شاهنامة شاه طهماسب با تأکید بر مضامین عناصر نوشتاری کتیبۀ ‌‌پرچم‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 131-168]

 • کتیبۀ سنگی در جستجوی اسناد ایرانی پژوهشی در اهمیت اسناد کهن مکتوب در حفظ سنت شفاهی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 263-276]

 • کثرت‌گرایی دینی نگاهی تطبیقی به صلح کل اکبری و آموزۀ وحدت ادیان در مکتب آذرکیوان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 223-240]

 • کرونا تحلیلِ تطبیقیِ متن دو ترانۀ ایرانی و افغانی در دورۀ همه‌گیری کروناویروس کووید-19 با رویکرد استعارۀ شناختی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 233-257]

گ

 • گاهشمار ایرانی کبیسه یا اصلاح سال 500 تقویم یزدگردی (منشا انحراف تقویم در میان زردشتیان هند) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 179-197]

 • گرز گاوسار بررسی تطبیقی گرز گاوسار در نگاره های شاهنامۀ تهماسبی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 95-118]

 • گلبدن نامه گلبدن نامه، گزارشی زنانه از تاریخ تیموریان هند [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]

 • گناه زن تحلیل بینامتنی نگاره‌ها و اشعار ارداویراف‌نامه هندی کتابخانه منچستر [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 1-55]

 • گناه زن تحلیل بینامتنی نگاره‌ها و اشعار ارداویراف‌نامه هندی کتابخانه منچستر (نمونه تصاویر مرتبط زنان) [(مقالات آماده انتشار)]

 • گنبد سرخ تحلیل سفر قهرمان در حکایت گنبد سرخ از هفت‌پیکر نظامی [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • مانگا تأثیر سینما و اسطوره‌های ژاپن بر انیمه ناروتو [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 197-221]

 • ماوراءالنهر بررسی انتقادی تذکرۀ شرعی و تبیین اهمیت آن در تاریخ ادب فارسی در ماوراءالنهر [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 119-144]

 • متنِ ترانه تحلیلِ تطبیقیِ متن دو ترانۀ ایرانی و افغانی در دورۀ همه‌گیری کروناویروس کووید-19 با رویکرد استعارۀ شناختی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 233-257]

 • متون ادبی چند نکته، سند و آگاهیِ تازه دربارۀ جامِ جمشید و کیخسرو [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 23-51]

 • مجسمه‌سازی چگونگی شکل‌گیر‌ی یادمان نادرشاه و نسبت آن با ایدئولوژی حکومت پهلوی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 35-56]

 • مجلس شبیه خوانی تاثیر نقالان پرده‌دار و برپایی شبیه‌خوانی بر سیر تکوین پرده‌های درویشی از نگاه شکلی و محتوایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • محتوا نمود فرهنگ در داستان های عامیانة ایرانی و هندی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 199-232]

 • مدرسه ترجمه تحلیل و بررسی نخستین آثار و شواهد زبان فارسی در چین: ردپایی از ایران پس از اسلام در چین معاصر [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 41-60]

 • مذهب مقایسه رفتارهای جمعیتی باروری مذهب بودا در آسیا [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 57-88]

 • مضامین ادبی پرچم‌های شاهنامه مطالعة ویژگی‌های بصری حاکم در کتیبه‌های پرچم‌های مصور‌ شدة‌ شاهنامة شاه طهماسب با تأکید بر مضامین عناصر نوشتاری کتیبۀ ‌‌پرچم‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 131-168]

 • مضامین شیعی بررسی تطبیقی بازتاب مضامین شیعی در آثار هنری فاطمیان مصر و آل‌بویه [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 277-296]

 • مطالعه تطبیقی جایگاه انسان در مکان‌های مقدس ایران و هند باستان مطالعه تطبیقی جایگاه انسان در مکان‌های مقدس ایران و هند باستان [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 40-69]

 • معرکه معرکه و معرکه‌گیری در ایران به روایت سفرنامه‌نویسان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 85-129]

 • معرکه‌‌گیری معرکه و معرکه‌گیری در ایران به روایت سفرنامه‌نویسان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 85-129]

 • مکتب دائو معنا و مفهوم «طبیعت» در نقاشی‌های منظرۀ چینی بر اساس مکتب دائو [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 169-192]

 • منابع اقتداری ریشه های سیاست و مسائل سیاسی در نظام اجتماعی ارامنه ایران ( 906- 1135ه.ق / 1501-1725م.) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-21]

 • منابع تاریخی چند نکته، سند و آگاهیِ تازه دربارۀ جامِ جمشید و کیخسرو [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 23-51]

 • منابع تخصیصی ریشه های سیاست و مسائل سیاسی در نظام اجتماعی ارامنه ایران ( 906- 1135ه.ق / 1501-1725م.) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-21]

 • منظرسازی چین تجلی اندیشه‌های تائویی، کنفوسیوسی و بودایی در معماری منظر چین [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 259-282]

 • مهاجران افغانستانی بررسی انسان‌شناختی روزمرگی راهبردهای اقتصادی مهاجران افغانستانی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 297-334]

 • مهاجرت بررسی انسان‌شناختی روزمرگی راهبردهای اقتصادی مهاجران افغانستانی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 297-334]

 • میانرودان بررسی پژوهشی در موضوع شکل‌گیری شهر در میان‌رودان باستان [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 31-46]

 • میراث کهن در جستجوی اسناد ایرانی پژوهشی در اهمیت اسناد کهن مکتوب در حفظ سنت شفاهی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 263-276]

ن

 • نادرشاه چگونگی شکل‌گیر‌ی یادمان نادرشاه و نسبت آن با ایدئولوژی حکومت پهلوی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 35-56]

 • ناروتو تأثیر سینما و اسطوره‌های ژاپن بر انیمه ناروتو [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 197-221]

 • نسخة خطی جغرافیای قفقازیه، آلماناک بازمانده از عصر ناصری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 277-296]

 • نسخة خطی شاهنامة شاه طهماسب مطالعة ویژگی‌های بصری حاکم در کتیبه‌های پرچم‌های مصور‌ شدة‌ شاهنامة شاه طهماسب با تأکید بر مضامین عناصر نوشتاری کتیبۀ ‌‌پرچم‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 131-168]

 • نسخه‌های فارسی و عربی. عجایب المخلوقات. زکریای قزوینی. درخت سخنگو مطالعۀ تحلیلی نقش درخت سخنگو در نسخه های فارسی و عربی عجایب المخلوقات قزوینی مصور شده در هند [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 131-156]

 • نشانه‌شناسی تحلیل نشانه‌شناختی نقشمایه خوشنویسی حرف «واو» در آثار هنری فرهنگ ترکی- اسلامی از منظر نشانه‌شناسی پیرس [(مقالات آماده انتشار)]

 • نشانه شناسی بررسی جنبه‏ های نمادین و نشانه ‏ایِ فیلم سینمایی رنگ انار به‏ کارگردانی سرگئی پاراجانف [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 23-40]

 • نظامی گنجوی تحلیل سفر قهرمان در حکایت گنبد سرخ از هفت‌پیکر نظامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نقاشی قهوه خانه ای تاثیر نقالان پرده‌دار و برپایی شبیه‌خوانی بر سیر تکوین پرده‌های درویشی از نگاه شکلی و محتوایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نقاشی‌ منظره معنا و مفهوم «طبیعت» در نقاشی‌های منظرۀ چینی بر اساس مکتب دائو [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 169-192]

 • نقاشی هندی تحلیل بینامتنی نگاره‌ها و اشعار ارداویراف‌نامه هندی کتابخانه منچستر [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 1-55]

 • نقاشی هندی تحلیل بینامتنی نگاره‌ها و اشعار ارداویراف‌نامه هندی کتابخانه منچستر (نمونه تصاویر مرتبط زنان) [(مقالات آماده انتشار)]

 • نقش‌مایه شیروخورشید تحلیل آیکونوگرافی نقش‌مایۀ تمبر شیروخورشید دورۀ‌ قاجار (موجود در موزۀ ملک) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 1-34]

 • نگارگری «مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان دربار و اشراف دوره ی صفوی و دوره ی عثمانی،براساس سفرنامه ها و تصاویر نگارگری» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 241-261]

 • نگارگری مطالعۀ تحلیلی نقش درخت سخنگو در نسخه های فارسی و عربی عجایب المخلوقات قزوینی مصور شده در هند [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 131-156]

 • نگرۀ معنایی‌ ـ نحوی واکاوی یک ژانر سینمایی با رویکرد معنایی-نحوی، مطالعه موردی: ژانر سامورایی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 169-195]

 • نماد شناسایی نماد‌های معرف فرهنگ قوم تالش [(مقالات آماده انتشار)]

 • نمادهای فرهنگی شناسایی نماد‌های معرف فرهنگ قوم تالش [(مقالات آماده انتشار)]

 • نمایش سنتی معرکه و معرکه‌گیری در ایران به روایت سفرنامه‌نویسان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 85-129]

 • نواندیشی زبان و ادب فارسی، بستر نواندیشی و تجدد در تاجیکستان [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 61-94]

و

 • وام واژه تحلیل و بررسی نخستین آثار و شواهد زبان فارسی در چین: ردپایی از ایران پس از اسلام در چین معاصر [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 41-60]

 • واو تحلیل نشانه‌شناختی نقشمایه خوشنویسی حرف «واو» در آثار هنری فرهنگ ترکی- اسلامی از منظر نشانه‌شناسی پیرس [(مقالات آماده انتشار)]

 • ویلیام شکسپیر همسانی‌های فکری خیام و شکسپیر؛ با تکیه بر نمایشنامه‌های شکسپیر [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 259-275]

ه

 • هانجو «آوای خاموشان» بررسی اشعار فارسی بازمانده بر سنگ نوشته های مقابر در هانجوی چین [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 145-168]

 • هماهنگی معنا و مفهوم «طبیعت» در نقاشی‌های منظرۀ چینی بر اساس مکتب دائو [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 169-192]

 • همایون شاه گلبدن نامه، گزارشی زنانه از تاریخ تیموریان هند [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]

 • هنر اسلامی بررسی تطبیقی بازتاب مضامین شیعی در آثار هنری فاطمیان مصر و آل‌بویه [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 277-296]

 • هنر شیعی بررسی تطبیقی بازتاب مضامین شیعی در آثار هنری فاطمیان مصر و آل‌بویه [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 277-296]

 • هنر مقدس مطالعه تطبیقی جایگاه انسان در مکان‌های مقدس ایران و هند باستان (نمونه موردی: آتشکده و استوپا) [(مقالات آماده انتشار)]

 • هویت و استقلال ملی نقش جنگنامه‌سرایی در بازنمایی استقلال سیاسی افغانستان معاصر [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 217-240]

ی

 • یادمان‌ها چگونگی شکل‌گیر‌ی یادمان نادرشاه و نسبت آن با ایدئولوژی حکومت پهلوی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 35-56]