ساختار طرح و نقش قالی های ارمنی باف ایران

علی وندشعاری؛ زهرا محمودی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 22-58

https://doi.org/10.30465/acas.2022.7293

چکیده
  قالی ایران دارای تنوع در طرح و نقش و نشان دهنده فرهنگ­های بومی و قومی در خود می­باشد. چهار­محال­و­بختیاری، فریدن جزو مناطق مهم قالی بافی ارامنه ایران می­باشد.هدف مقاله شناسایی و معرفی طرح و نقش  و طبقه بندی قالی این قوم کهن است. این پژوهش توصیفی بوده و تحلیل اطلاعات با رویکرد کیفی است. در مجموع تعداد 27 قالی در این منطقه شناسایی ...  بیشتر