با استناد به بند 2-5 آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 98/02/09، از این پس همه نشریات با نام «نشریه علمی» شناخته می‌شوند؛ بنابراین انواع مقالات علمی که در صفحه اول مقاله مشخص خواهد شد، عبارت است از:

  • مقاله علمی- پژوهشی
  • مروری؛
  • کوتاه؛
  • مطالعه موردی؛
  • روش‌شناسی؛
  • کاربردی؛
  • نقطه نظر؛
  • مفهومی؛
  • فنی؛
  • ترویجی.

در این نشریه علمی، پس از پذیرش مقاله، نوع مقاله در صفحه اول هر مقاله درج می‌شود. (ماده2، بند6 آیین نامه)

شایان ذکر است در هنگام داوری رتبه علمی هر مقاله (پژوهشی، تخصصی، ترویجی) تعیین  و همراه نتایج داوری به نویسنده مقاله اعلام می‌گردد.