آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 143
تعداد پذیرش 14
تعداد پذیرش بدون داوری 7
تعداد عدم پذیرش 38
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 24

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 37
تعداد مشاهده مقاله 21226
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6859
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 47 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 127 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 659 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 707 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 174 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 146 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 118 روز
درصد پذیرش 10 %