آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 88
تعداد پذیرش 4
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 15
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 9

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 41
تعداد مشاهده مقاله 27045
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8564
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 49 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 127 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 311 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 98 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 89 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 55 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 5 %