• عنوان کامل: مطالعات فرهنگ و هنر آسیا
 • وب‌گاه: https://asianculture-artstudies.ihcs.ac.ir/
 • شاپا الکترونیکی: 2716-9839
 • محل چاپ: ایران، تهران
 • ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی
 • مدیریت علمی: مرکز اسناد فرهنگی آسیا
 • سال شروع انتشار: 1398
 • گروه علمی: علوم انسانی و هنر
 • زیرگروه: میان رشته‌ای
 • حوزۀ تخصصی: فرهنگ و هنر
 • گرایش یا زمینه تخصصی نشریه: مطالعات بین رشته‌ای و فرارشته ای
 • حوزه موضوعی نشریه: تاریخ، ادبیات، هنر، معماری، نقاشی، موسیقی، سینما و هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی و تزئینی، صنایع دستی.
 • اعتبار مجله: علمی‌(مشاهدۀ جزئیات)
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • نوع مقالات: پژوهشی، تخصصی، ترویجی
 • نوبت انتشار: دوفصلنامه
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: ندارد 
 • نوع داوری: حداقل 2 داور، همتراز خوانی دوسو پنهان (مشاهدۀ جزئیات)
 • زمان داوری: سه تا شش‌ماه
 • درصد پذیرش مقالات: 18%
 • دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)
 • بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی: تا 10 روز
 • نمایه‌شده: بلی (مشاهده جزئیات)
 • دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)
 • سیاست دسترسی و انتشار: دسترسی آزاد Open Access
 • مدل دسترسی به مقالات: در فرمت PDF
 • مجوز انتشار و حق مؤلف:  Creative Commons license CC-BY
 • سامانه مدیریت نشریه: شرکت سیناوب
 • ایمیل نشریه:  asianculture.artstudies@gmail.com

ظهور چالش‌های جهانی و همچنین افزایش سرعت و تولید انبوه اطلاعات موجب زوال یا تغییر شکل فرهنگ‏های گوناگون در جهان شده است به گونه‌ای که روند همسان شدن  آداب و مناسک‏، رفتارها و آیین‏ها، تنوع معنا دار در زندگی اجتماعی و فردی جوامع را با مخاطره مواجه کرده است .

لذا ایجاد و توسعه شبکه‌های «اطلاعات فرهنگی» در قالب محصولاتی چون نشریه،کتاب، و... پشتوانه حفظ و احیای فرهنگ‏های بومی آسیا خواهد بود .