مقاله علمی- پژوهشی
ساختار طرح و نقش قالی های ارمنی باف ایران

علی وندشعاری؛ زهرا محمودی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 22-58

https://doi.org/10.30465/acas.2022.7293

چکیده
  قالی ایران دارای تنوع در طرح و نقش و نشان دهنده فرهنگ­های بومی و قومی در خود می­باشد. چهار­محال­و­بختیاری، فریدن جزو مناطق مهم قالی بافی ارامنه ایران می­باشد.هدف مقاله شناسایی و معرفی طرح و نقش  و طبقه بندی قالی این قوم کهن است. این پژوهش توصیفی بوده و تحلیل اطلاعات با رویکرد کیفی است. در مجموع تعداد 27 قالی در این منطقه شناسایی ...  بیشتر

مقاله علمی- پژوهشی
بررسی پژوهشی در موضوع شکل‌گیری شهر در میان‌رودان باستان

زهره عطایی آشتیانی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 31-46

https://doi.org/10.30465/acas.2023.28464.1087

چکیده
   از‌آنجا‌که مطالعات انجام‌شده در مورد براهین شکل‌گیری نخستین دولت‌شهرها در حوزة میان‌رودان کمتر دارای نگرش علمی جامع است و هریک از محققان از زوایای تخصصی مختلف ازجمله تاریخی، باستان‌شناسی، جغرافیا و... به آن پرداخته‌اند، کمتر پژوهش مجموعه‌نگری در این حوزه انجام شده است.از نمونه‌های درخور بررسی، چه از لحاظ نقاط قوت و چه از ...  بیشتر